แบบประกันแนะนำจาก Chin Insurance

chininsurance-iHealthy Ultra-ประกันสุขภาพเหมาจ่าย กรุงไทย แอกซ่า

iHealthy Ultra

แบบประกันสุขภาพเหมาจ่าย

ด้วยมาตรฐานสุขภาพใหม่ที่จะช่วยให้คุณวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้ดีขึ้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

Life Ready ไลฟ์ เรดดี้

Ultimate
Growth

แบบประกันสะสมทรัพย์อัลติเมท โกรท (ชนิดมีเงินปันผล)

เคียงข้าง การเติบโต สู่ทุกเป้าหมาย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

Scroll to Top