จุดเด่นของประกันชีวิตยอดนิยม

Ultimate Growth ออมเงินอย่างมีแบบแผน การันตีเงินจ่ายคืน พร้อมโอกาสรับเงินปันผล รับเงินก้อน 225% เมื่อครบสัญญา Life Ready คุ้มครองคุณไปตลอดชีวิตจนครบอายุ 99 ปี เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้หลากหลาย เบี้ยประกันต่ำ ทุนประกันเริ่มต้นเพียง 150,000 บาท iShield ชำระเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองยาวนานถึง 85ปี คุ้มครองครอบคลุม 70 โรคร้ายแรง ตรวจพบโรคร้ายรับเงินก้อน วางใจให้ทีมชินช่วยแนะนำแบบประกันที่เหมาะสมกับคุณนะคะ

จุดเด่นของประกันชีวิตยอดนิยม Read More »