จุดเด่นของประกันชีวิตยอดนิยม

Ultimate Growth

  • ออมเงินอย่างมีแบบแผน
  • การันตีเงินจ่ายคืน
  • พร้อมโอกาสรับเงินปันผล
  • รับเงินก้อน 225% เมื่อครบสัญญา

Life Ready

  • คุ้มครองคุณไปตลอดชีวิตจนครบอายุ 99 ปี
  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้หลากหลาย
  • เบี้ยประกันต่ำ ทุนประกันเริ่มต้นเพียง 150,000 บาท

iShield

  • ชำระเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองยาวนานถึง 85ปี
  • คุ้มครองครอบคลุม 70 โรคร้ายแรง
  • ตรวจพบโรคร้ายรับเงินก้อน

วางใจให้ทีมชินช่วยแนะนำแบบประกันที่เหมาะสมกับคุณนะคะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top